Din hälsomäklare

Vi levererar en helhetslösning av hälsotjänster och infrastruktur för privatpersoner, företag och försäkringsbolag.

Frisk & Sjuk

Frisk- och sjukanmälan

Vi hanterar frisk- och sjukanmälningar med fokus på smidig hantering för företaget och medarbetarna med mål att minska sjukfrånvaro och påskynda tillfrisknandet.

Läs mer på Qurant.se→

Why choose Us?

Rehabkoordinering

Rehabkoordinering underlättar arbetet med rehabilitering både för arbetsgivaren och den enskilde medarbetaren. En rehabkoordinator arbetar systematiskt med ett processinriktat och målorienterat arbetssätt som innefattar både vägledning till chefer och stöd till medarbetare i rehabilitering till arbete.

Why choose Us?

Vårdförmedling

Vi har stor erfarenhet samt ett rikstäckande nätverk av kvalitetssäkrade privata vårdgivare och en infrastruktur byggd på en modern telefoniplattform. Vi arbetar med ett journalsystem, anpassat till de krav som ställs på hanteringen av sjukvårdsförsäkringar.

Personlig vårdguide

Få tillgång till specialistvård snabbt och enkelt

Med ett abonnemang på Din Personliga Vårdguide får du obegränsad personlig rådgivning av legitimerade sjuksköterskor och snabb bokning av kvalitetssäkrad privat vård hos både allmänläkare och specialister.

Läs mer

Prova vår moderna hälsoportal Qurant

Qurant är en modern nytänkande portal för alla aspekter av företagshälsa. Från friskvård till rehabilitering. Läs mer på qurant.se Läs mer